Gemeenten actualiseren geluidsregel

Gepubliceerd op 5 december 2018

De regiogemeenten actualiseren de huidige beleidsregel voor het hanteren van hogere waarden voor geluid . Deze beleidsregel beschrijft hoe gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen geluidsoverlast van wegen, spoorwegen en bedrijven wil beheersen en voorkomen. Een ruimtelijke ontwikkeling is bijvoorbeeld een nieuwbouwplan van  woningen of een plan voor het aanleggen of wijzigen van een weg.

Hogere waarde bij andere bestemming en geluidsnorm

Het geactualiseerde beleid, Beleidsregels Hogere Waarden 2018 Midden-Holland, is publieksvriendelijker geschreven. Daarnaast zijn wijzigingen opgenomen over hoe om te gaan met het verlenen van hogere waarden bij gebouwen die een andere bestemming en geluidsnorm krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval als  een kantoorpand wordt verbouwd tot woning. Naast de verandering van bestemming verandert ook de geluidsnorm van ‘niet geluidsgevoelig’ naar ‘wel geluidsgevoelig’.

Goede onderbouwing vereist

Om inwoners te beschermen tegen geluid hebben we in Nederland wetten en regels. Binnen die wetten en regels hebben gemeenten ruimte gekregen om een hogere waarde toe te staan dan de voorkeurswaarde. De hogere waarde moet wel binnen de maximale waarde blijven. Bovendien moet de initiatiefnemer vooraf goed onderbouwen hoe inwoners binnen de ruimtelijke ontwikkeling tegen geluid worden beschermd.

Geactualiseerd beleid ter inzage

Het bestuur van ODMH heeft inmiddels met deze wijzigingen ingestemd. Nadat het beleid door de colleges van burgemeester en wethouders is vastgesteld, wordt dit ter inzage gelegd. Na het verwerken van eventueel binnengekomen reacties, kunnen gemeenten het geactualiseerde beleid definitief vaststellen. In de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas ligt het beleid de komende weken ter inzage.