Deelnemen cursus ‘Wonen in een historisch pand’Artikel

Gepubliceerd op 14 maart 2018

In maart en april kunt u op de vrijdagochtend deelnemen aan de cursus ‘Wonen in een historisch pand’.

Deze cursus is ontwikkeld door verschillende organisaties in Gouda die een relatie hebben met monumenten. De cursus wordt gegeven door diverse deskundigen, zoals historici, bouwkundigen, architecten, archeologen en archivarissen.

Bijdrage ODMH

Vanuit de Omgevingsdienst Midden-Holland geeft de heer Netten op 13 april informatie over wat er komt kijken bij de vergunningverlening van de  restauratie van een historisch huis.

Meer informatie over de cursus.


Monument _Molenstraat Schoonhoven