Collegebijeenkomst over duurzaamheid in Bodegraven-Reeuwijk

Gepubliceerd op 28 mei 2018

Duurzaamheid, en bijvoorbeeld energiebesparing, staat in toenemende mate in de belangstelling van zowel de rijksoverheid, de provincies en ook bij de regionale overheden (gemeenten en omgevingsdiensten). Want hoe organiseren we de energietransitie? Vanuit bewoners en bedrijven wordt er een zorgvuldige en daadkrachtige aanpak verwacht van de regionale overheid. In de regio Midden-Holland begeleidt en ondersteunt de ODMH zijn regiogemeenten bij deze aanpak.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Afgelopen vrijdag vond in de gemeente een collegebijeenkomst plaats voor collegeleden en ambtenaren. Tijdens deze bijeenkomst kwamen de volgende drie onderwerpen aan de orde: gemeentelijke aanpak klimaatneutraal 2035; duurzame energieopwekking; de warmtetransitie

Drie inleiders hebben de deelnemers met een korte presentatie geïnformeerd en gediscussieerd over de diverse thema’s die er de afgelopen maanden op diverse thema’s aan de orde zijn gesteld. De discussie gingen over kansen en (on)mogelijkheden en welke afwegingen gemaakt dienen te worden. Welke mogelijkheden zijn het beste te benutten en hoe dit is te organiseren.

De drie inleiders en hun onderwerpen waren:

  • Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Jody de Graaf,

Gemeentelijke aanpak naar klimaatneutraal in 2035. In april 2017 zijn de ‘Routekaart Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035’ en het bijbehorende actieplan vastgesteld door de raad. Beide documenten geven op hoofdlijnen richting aan waar op moet worden ingezet om te verduurzamen. Welke resultaten zijn de afgelopen maanden geboekt? Welke ontwikkelingen hebben in de tussentijd plaatsgevonden? En waar gaan wij de komende maanden op in zetten?

  • ODMH, Suzanne Brands en Pondera, Mariëlle de Sain - duurzame energieopwekking

Eén van de grootste opgaves van verduurzaming is het realiseren van de opwek van duurzame energie. Wat is de huidige situatie en wat zijn de feiten over duurzame energieopwekking, een introductie in dit onderwerp.

In het voorjaar van 2018 is gestart met een serie ateliers om samen met inwoners mogelijke locaties voor windturbines en zonneweiden te verkennen. De eerste resultaten worden gepresenteerd. Hoe gaan wij het gesprek met de bewoners verder vormgeven?

Windenergie op zee klinkt aantrekkelijk, maar alleen daarmee redden we het niet om de energieopgave in te vullen. Hoe is de verhouding? Wat zijn de voor- en nadelen van wind op zee?

  • Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Jody de Graaf en Merosch, Ronald Schilt – Warmtetransitie:verduurzaming warmtevoorziening bestaande woningvoorraad

De allergrootste uitdaging om klimaatneutraal te worden is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Eind april 2018 is een warmteanalyse voor de gehele gemeente opgeleverd. Hierin is onderzocht wat per wijk de alternatieve warmtevoorziening is tegen de laagst maatschappelijke kosten en is voor drie wijken een buurtanalyse gemaakt. De uitkomsten bieden aanleiding tot discussie en het maken van afwegingen. Hoe gaan wij de transitie naar aardgasvrij wonen vormgeven? Welk standpunt nemen we in ten opzicht van pelletkachels? Is er een wijk waar als eerste begonnen kan worden?