Botsproeven Omgevingswet, de theorie in praktijk

Gepubliceerd op 4 mei 2018

Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt ca. 25 wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en water tot één nieuwe wet. Door deze wet wordt de samenhang van beleid, besluitvorming en regelgeving met betrekking tot  de leefomgeving vergroot. Ook moet de besluitvorming versnellen en verbeteren en komt er meer mogelijkheid voor het bestuur om eigen lokale afwegingen te maken.

De ODMH heeft veel ervaring met vergunningverlening en toezicht en handhaving in de praktijk. Daarom hebben wij op 24 april jongstleden deelgenomen aan de zogeheten 'botsproeven' met betrekking tot de Omgevingswet en de daarbij behorende uitvoeringsregels.

Botsproeven

Wat zijn ‘botsproeven’? Botsproeven zijn inmiddels een bekend verschijnsel in de wereld van de Omgevingswet. In realistische cases confronteren toekomstige gebruikers de concept-regels met de praktijk. Belangrijkste vraag: waar ontstaan de ‘deuken’ en behoeven de regels nog aanpassing?

Deelnemers

De aanwezige experts waren afkomstig van onder meer overheden, omgevingsdiensten, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zij volgden verschillende sessies waarbij op specialistische onderdelen gekeken werd hoe de nieuwe regels werken en waar nog verbetering nodig is.

Tijdens de lunch is een van onze medewerkers geïnterviewd over de implementatie van de Omgevingswet en hoe de ODMH daarmee omgaat.

Vervolg

De verschillende sessies en afsluiting hebben weer veel nieuwe inzichten opgeleverd.

Het ministerie van BZK zal de resultaten van deze dag gebruiken om de regels verder te verbeteren.