Bijeenkomst ‘Verduurzaming gemeentelijke wagenparken’

Gepubliceerd op 12 april 2018

Op 27 maart 2018 vond in Alphen aan den Rijn de netwerkbijeenkomst Verduurzaming gemeentelijke wagenparken plaats. Deze bijeenkomst had als doel om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking met een aantal gemeenten in de regio’s Midden- en West-Holland die betrokken zijn bij het realiseren van emmissieloos transport. Dit is naar aanleiding van de regionale energiestrategieën van de regio’s Midden-Holland, West-Holland en de Provincie Zuid-Holland voor het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Kip-ei-probleem

Samenwerking tussen de gemeenten is nodig om emissieloos transport haalbaar en betaalbaar te maken. Emissieloos transport betekent elektrisch rijden, op groene stroom of rijden op waterstof. Hierbij is het noodzakelijk dat er onderzoek gedaan wordt naar de ontwikkelingen in deze sector.

Daarbij is het zeer wenselijk dat er meer modellen zowel batterij-elektrische, als waterstof-elektrische voertuigen op de markt komen. Zeker als het gaat om de grotere voertuigen zoals die voor onderhoud van de openbare ruimte en afvalinzameling. Dit gebeurt nu nog nauwelijks omdat de infrastructuur voor elektrisch rijden en met name voor het tanken van waterstof (nog) niet voldoende ontwikkeld is. Er doet zich een kip-ei probleem voor. De overheden kunnen een rol spelen in het doorbreken ervan.

Organiseren gezamenlijke vraag naar waterstof in Midden- en West-Holland

Een aantal gemeenten hebben interesse getoond om samen te werken aan vraagbundeling naar waterstof. Concreet  is het idee om gezamenlijk met meerdere gemeenten uit Zuid-Holland een nog te ontwikkelen bestelbusje op waterstof (voor onderhoud van de openbare ruimte) aan te besteden en met deze grote gebundelde vraag de markt te prikkelen.

De gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Zuidplas denken mee in het vervolg traject. De gemeenten Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard zijn volop bezig met het elektrificeren van hun wagenpark  en willen eventueel ook mee denken. Andere deelnemers zoals de omgevingsdiensten, de provincie en gemeente Gouda zijn in principe geïnteresseerd, maar dit type voertuig maakt geen deel uit hun wagenparken.

Wilt u meer weten of meedenken?

Wilt u meer weten over dit onderwerp inclusief de presentaties van de bijeenkomst en contactgegevens van de organisatoren, kijk dan op www.odmh.nl/verduurzaming gemeentelijke wagenparken.