Subsidie voor regionale energieloketten is goedgekeurd

Gepubliceerd op 16 april 2018

De ODMH heeft een voorstel geschreven voor de besteding van een provinciale subsidie van € 100.000 ter ondersteuning van het digitale energieloket. Het voorstel is goedgekeurd en het budget is toegekend.

De Provincie Zuid-Holland (PZH) heeft onlangs voor iedere regio subsidie beschikbaar gesteld om de regionale energieloketten te ondersteunen. Een voorwaarde hiervoor was dat er een gedragen plan van aanpak werd geschreven. Een aantal van de regiogemeenten uit Midden-Holland had al aangegeven dat zij een fysiek loket willen hebben. In overleg met alle gemeenten heeft de ODMH een subsidieaanvraag ingediend bij de PZH.

Mobiel energieloket

ODMH gaat het budget gebruiken om, aanvullend op het bestaande regionale digitale energieloket (Duurzaam Bouwloket), een fysiek loket op te zetten. Bij dit loket kunnen bewoners uit onze regio terecht met vragen over het verduurzamen van hun woning.

In de regio Midden-Holland zijn veel kernen daarom hebben de gemeenten gekozen voor de optie van een mobiel loket en geen loket op een vaste locatie. Dus is gezocht naar een loket in de vorm van een wagen of een bus, waarmee we naar alle kernen toe kunnen. Zo bedienen we de hele regio en kunnen we actief aandacht vragen voor energiebesparing door naar de mensen toe te komen; bijvoorbeeld op evenementen of in de wijk.

Tastbare voorbeelden en bewustwording

We zullen gebruik gaan maken van twee bestaande wagens: de WoonWijzerWagen, die al een aantal keer is ingezet in Gouda, en de Energiebus van NME Alkmaar. De WoonWijzerWagen kan goed gebruikt worden in combinatie met de wijkaanpak; in deze bus kunnen bewoners voorbeelden zien van energiebesparende materialen en daarnaast kunnen zij persoonlijk advies inwinnen.
De Energiebus zal worden ingezet ter bewustwording. Deze bus richt zich namelijk meer op kinderen en is interactief. Op evenementen kunnen kinderen blijven hangen om educatieve spellen te doen gerelateerd aan duurzaamheid én kunnen de ouders advies inwinnen over het verduurzamen van hun woning. Daarnaast kan de Energiebus ingezet worden op scholen. Daarmee is het ook een mooie aanvulling op het natuur en milieu educatieaanbod; gedurende de schooldag krijgen de kinderen les over duurzaamheid en in de avond kunnen de ouders langs komen voor verduurzamingsadvies. Hiermee willen we een nieuwe doelgroep bereiken die we tot op heden nog niet bereikten; de jonge gezinnen.

Leuke variatie

De provincie vond het een mooi voorstel; inhoudelijk goed en gedragen door alle zes de regiogemeenten. Daarnaast vonden zij het een leuke variatie op wat andere regio’s hebben voorgesteld; vooral vanwege het mobiele aspect.

Als u in de regio woont hou dan de lokale evenementen in de gaten, wie weet komt u de WoonWijzerWagen of de Energiebus tegen! Loop dan vooral even binnen voor een persoonlijk en onafhankelijk duurzaamheidsadvies.