Paraplubestemmingsplan voor Archeologie in Waddinxveen

Gepubliceerd op 12 oktober 2018

Op 19 september heeft de gemeente Waddinxveen het Paraplubestemmingsplan Archeologie vastgesteld. Dit is een bestemmingsplan die als een paraplu hangt over al bestaande bestemmingsplannen. Hierdoor is er één eenduidige regeling van kracht voor het aspect archeologie voor het gehele gemeentelijke grondgebied.

Waarom een herziening?

De gemeente Waddinxveen heeft de archeologische beleidskaart herzien omdat die aan veranderingen onderhevig is vanwege voortschrijdend inzicht en nieuwe onderzoeken. In de Toelichting bij dit paraplubestemmingsplan zijn de verschillende archeologische beleidszones nader uitgelegd. Als gevolg van de herziening is een archeologisch onderzoek minder snel nodig.

Bijdrage ODMH

De ODMH heeft in opdracht van de gemeente Waddinxveen de archeologische beleidskaart geactualiseerd.

Oude beleidskaart
Oude beleidskaart
Nieuwe beleidskaart
Nieuwe beleidskaart