21 en 22 april Eerste nationale Bijentelling

Gepubliceerd op 14 april 2018

De afname van insecten is een hot-topic. De ecologen van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) zijn voor een aantal gemeenten in hun werk betrokken bij vraagstukken over bijvoorbeeld het ontwikkelen van ‘bijensnelwegen’.

Want het gaat niet goed met de wilde bijen. De meesten van ons zijn zich er niet of onvoldoende van bewust dat deze insecten van groot belang zijn. Van onze eetbare gewassen is 80% voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Om de bij beter te kunnen helpen, is meer informatie nodig over waar bijen voorkomen en met hoeveel ze zijn.

Daarom organiseert ‘Nederland Zoemt’ op 21 en 22 april de eerste nationale Bijentelling. Wilt u weten hoe u een bijdrage kan leveren aan de instandhouding van de bij, kijk dan op www.nederlandzoemt.nl.