Verduurzamen woonwijken in Midden-Holland

Gepubliceerd op 1 maart 2018

Om de klimaatdoelstellingen van de gemeenten en de regio te halen is iedereen aan zet om te verduurzamen. Het doel voor regio Midden Holland is energie- en klimaatneutraal te zijn in 2050 en bijna vrij van fossiele energie.

De ODMH voert samen met zijn regiogemeenten verschillende projecten uit om aan deze doelstelling invulling te geven. Daarbij wordt onder andere gedacht aan het verduurzamen van bedrijventerreinen, het in kaart brengen van de mogelijkheden om gas uit te faseren.
Een grote opgave ligt ook bij het verduurzamen van de woningbouw, zowel bij het bouwen van nieuwe woningen als het aanpakken van bestaande huizen. Een methode daarvoor is de wijkaanpak. De afgelopen jaren zijn in de regio verschillende wijkaanpakken georganiseerd om bewoners te informeren over verduurzaming en te stimuleren energie te besparen en verduurzamingsmaatregelen te treffen aan de woning.

Wijkaanpak


Een wijkaanpak bestaat bijvoorbeeld uit het organiseren van wijkavonden, waarbij de bewoners dicht bij huis, geïnformeerd worden over de verduurzamingsmogelijkheden. In sommige gemeenten wordt ook meteen met een mooi uitvoeringsaanbod gedaan in samenwerking met lokale installateurs en aannemers waar bewoners gebruik van kunnen maken. In Zuidplas is in 2017 een traject gestart waarbij meer dan 50% van de wijken aangedaan wordt.

Energiecoaches


De ODMH heeft energiecoaches opgeleid. Een energiecoach informeert bewoners over hoe ze met kleine aanpassingen in hun gedrag energie kunnen besparen in hun woning. In Gouda kunnen inwoners gratis een energiecoach op bezoek krijgen die samen met de bewoner kijkt waar nog mogelijkheden liggen om te besparen.

Wilt u meer woningen over de mogelijkheden van energiebesparen of energie opwekken in uw woning? Kijk dan www.duurzaambouwloket.nl.


Bijeenkomst voor inwoners over verduurzamen woonwijk