In gesprek met toezichthouder ODMH over waterzuiveringsplicht

Gepubliceerd op 20 februari 2018

De ODMH houdt in samenwerking met het waterschap en hoogheemraadschap toezicht op het naleven van de voorschriften in het Activiteitenbesluit voor de glastuinbouw en de waterzuiveringsplicht die vanaf 1 januari dit jaar geldt.

Van 20 tot en met 22 februari kunt u tussen 16.00 en 17.00 uur op de beursstand 484 van LTO Glaskracht Nederland hierover in gesprek met een toezichthouder.

  • 20 februari: Ben Kooy van Hoogheemraadschap van Rijnland
  • 21 februari: Erik Groen van Hoogheemraadschap van Delfland
  • 22 februari: Jaap Willem Kooistra van Omgevingsdienst Midden-Holland

De beurs HortiContact 2018 is in de Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem.

Meer informatie over dit onderwerp:


Mensen aan het werk in kas