Ontwerpbesluit lijst zwemwaterlocaties Zuid-Holland 2018 ter inzage

Gepubliceerd op 6 februari 2018

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben bekend gemaakt dat zij het ontwerp van de lijst met de zwemwaterlocaties in natuurwater voor 2018 hebben vastgesteld

In de provincie Zuid-Holland bevinden zich circa 100 officiële zwemwaterlocaties. Alleen de officiële zwemwaterlocaties worden tijdens het zwemwaterseizoen (1 mei tot 1 oktober) gecontroleerd op veiligheid, hygiëne en zwemwaterkwaliteit.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met de zwemwaterlocaties kunt u tot 19 maart bekijken via http://www.zuid-holland.nl/zwemwater of op werkdagen inzien in het provinciehuis van Zuid-Holland (Zuidholllandplein 1, Den Haag)

Bezwaar
U kunt tot en met 19 maart 2018 bij voorkeur schriftelijk uw zienswijzen indienen bij GS van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerplijst zwemwaterlocaties 2018’.
U kunt ook mondelinge zienswijze indienen, hiervoor en voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Water en Groen, mevrouw VV Pherai, 070 441 6211.

Omgevingsdienst Midden-Holland
De Omgevingsdienst Midden-Holland voert de toezichthoudende taak voor zwemwater uit in opdracht van de provincie Zuid-Holland.


Logo provincie Zuid-Holland