Provincie Zuid-Holland wijzigt subsidieregeling Asbest er af? Zon er op!

Gepubliceerd op 20 november 2017

De provincie Zuid-Holland heeft de subsidieregeling “Asbest er af? Zon er op! Zuid-Holland 2017” aangepast.

De aanpassing heeft ertoe geleid dat een groter aantal bedrijven, waar onder melkveehouders of andere agrariërs, in aanmerking komt voor de subsidie.

Voor meer informatie, zie www.zuid-holland.nl/subidieregeling Asbest er af? Zon er op!


Zonnepanelen op dak