Praktijkvragen en oplossingen bij monumentenzorg

Gepubliceerd op 13 december 2017

Op 21 november jongstleden organiseerde het Platform Monumententoezicht weer een bijeenkomst voor toezichthouders en handhavers die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met toezicht en handhaving  monumentenzorg.

Het onderwerp voor deze bijeenkomst was ‘Praktijkvragen en oplossingen’. Want de ambtenaar die toezicht houdt op de lokale monumentenzorg staat dagelijks voor uiteenlopende vragen. Bijvoorbeeld: Is er in toenemende mate sprake van ondeskundige uitvoering ondanks zorgvuldige vergunningenprocedures? Hoe bepaal je waar de restauratierisico’s het grootst zijn? Aan de hand van diverse praktijkcasussen hebben de sprekers hun praktijkervaring toegelicht. Dit keer was een van die sprekers Martin Netten van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

De heer Netten had als casus de metamorfose van de Ambachtsschool in Gouda tot een modern appartementencomplex. Centraal in zijn presentatie stond de samenwerking tussen de vergunningverlener en de toezichthouder. Want een kwalitatief en inhoudelijk goede vergunning maakt het werk van de toezichthouder een stukje makkelijker. Een goede onderlinge afstemming is daarbij onontbeerlijk en dat behoeft nog wel de nodige aandacht.

Het Platform Monumententoezicht is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de federatie Grote Monumentengemeenten en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

De Omgevingsdienst Midden-Holland voert namens een aantal van zijn gemeenten de bouw- en woningtoezichttaken uit in de regio Midden-Holland. Het toezicht houden op monumenten valt daar ook onder.


Verbouwing Ambachtsschool