Otters gesignaleerd in Midden-Holland

Gepubliceerd op 10 november 2017

Onlangs zijn er drie zwemmende otters gespot in de omgeving van Bodegraven!

Bekend is dat de otter zijn weg al wist te vinden vanuit Friesland en Overijssel naar de Nieuwkoopse Plassen, waar de laatste jaren koppeltjes kleine welpjes de wereld in hebben gestuurd. In verband hiermee werden er deze maand drie ottertunnels aan de noordkant van de Nieuwkoopse Plassen opgeleverd, om ervoor te zorgen dat de otters niet langer de weg hoeven over te steken en worden aangereden.

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat voor deze zeldzame dieren ook nog een tunnel ten zuiden van de Plassen aanleggen, zodat de dieren ook hun weg kunnen vinden naar andere waterrijke gebieden, zoals de Reeuwijkse Plassen en op termijn zelfs de Biesbosch.

Een van de werkzaamheden van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is het adviseren van zijn regiogemeenten over hoe om te gaan met beschermde diersoorten.
Voorheen diende er bij het toetsen van natuuronderzoeken nog geen rekening gehouden te worden met de otter. Vanaf nu gebeurt dat dus wel, nu het erop lijkt dat de otter de kans krijgt zich in Midden-Holland te vestigen. De Reeuwijkse Plassen en de nabije omgeving zijn zeer geschikt als leefgebied voor de otter.


Spelende otters