‘Lessons learned’ Regionale Energiestrategiën Zuid-Holland

Gepubliceerd op 17 november 2017

Op woensdag 22 november organiseert de provincie Zuid-Hollland een bijeenkomst over de stand van zaken Regionale Energiestrategiën (RES) in Zuid-Holland. Een bijeenkomst in het kader van de doelstelling om te komen tot een energieneutrale en fossiele energievrije maatschappij.

Het doel van deze bijeenkomst is:

  • uitwisselen en leren van ervaringen met een regionale multi-stakeholder-aanpak;
  • uitwisselen en leren van ervaringen met Ruimte- en energie-ateliers, zowel op inhoud als proces;
  • agenderen van de bovenregionale opgaves/wat moet er op de provinciale agenda;
  • enthousiasmeren van andere partijen voor de ruimtelijke aanpak.

De regio Midden-Holland is een van de vijf aangewezen pilotregio’s voor de aanpak van de regionale energiestrategie. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) fungeert als trekker van de pilot en heeft het afgelopen jaar met deze aanpak geëxperimenteerd. RES programmamanager Matthijs Kok (ODMH) zal een toelichting hierop geven en vervolgens een werksessie begeleiden.


Logo provincie Zuid-Holland