Archief Omgevingsdienst Midden-Holland gedigitaliseerd!

Gepubliceerd op 12 december 2017

Eind september heeft het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) ingestemd met het zogenaamde ‘vervangingsbesluit’ voor het archief van de ODMH. Dit vervangingsbesluit is de laatste stap naar volledige digitalisering van het archief.

In verschillende fases en na toetsing door de archiefinspecties(s) zijn de opdrachtgevers van de ODMH akkoord gegaan met het scanproces en met de archivering. Ook hebben zij de ODMH toestemming gegeven om de analoge stukken, die inmiddels gedigitaliseerd zijn, te vernietigen.

Wettelijk is vastgelegd dat alle beschikkingen en vergunningen altijd bewaard moeten blijven. Daarom zijn er eisen verbonden aan de wijze van archivering. Sinds de oprichting in 2012 heeft de ODMH zijn werkwijzen zodanig georganiseerd dat we nu een digitaal archief mogen vormen. Dat ging niet zonder slag of stoot.

Na vijf jaar zijn álle dossiers gedigitaliseerd. De ODMH heeft nu een archief waarin onze werkzaamheden voor altijd bewaard kunnen worden. Een mooi en belangrijk resultaat!


Digitalisering