De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de gehele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Een van die milieutaken is het adviseren en ondersteunen van de regiogemeenten over onder andere energie- en klimaatpreventie en natuur- en milieueducatie. Door het vergroten van draagvlak voor natuur en milieu in de regio werken we aan een duurzame leefomgeving.

Onder de noemer ‘Zuidplas groen, Tegels wegdoen!’ is de gemeente Zuidplas bezig met een vergroeningsactie  waarbij stoeptegels worden omgewisseld voor planten.
Vergroening is van groot belang en heeft aantoonbare positieve gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Met veel stenen wordt het stedelijk hitte-eiland effect versterkt: het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied. Meer groen houdt een omgeving dus koeler. Ook verbetert meer groen de waterhuishouding: de doorlaatbaarheid van de bodem voor water wordt vergroot en dat zorgt voor minder belasting van het riool. Daarnaast verbetert meer groen de biodiversiteit in de stad: het leefgebied van bijvoorbeeld egels, vlinders, bijen en andere insecten wordt vergroot.

De vergroeningsactie bestaat uit een prijsvraag waarbij bewoners een vergroening konden winnen door aan te geven waarom zij meer groen voor zichzelf én voor de omgeving belangrijk vinden.
Op 14 juni zijn de eerste prijswinnaars beloond en zijn twee tuinen in Nieuwerkerk aan den IJssel onder handen genomen.
Het tweede deel van actie vindt plaats op 24 juni: een dag waarop inwoners naar de gemeentewerf kunnen komen om minimaal 2m2 stenen in te ruilen voor een waardebon van € 50,00 voor vaste planten.