Aankomende vrijdag, 1 september, organiseert de VNG voor een groep topambtenaren van het Rijk een excursie in het kader van de Regionale Energiestrategie Midden-Holland. De excursie vindt plaats bij Ekodorp, een biologisch melkveehoudersbedrijf in Alphen aan den Rijn.

Sinds een jaar wordt onder leiding van de omgevingsdienst Midden-Holland gewerkt aan een regionale energiestrategie voor Midden Holland. Er zijn landelijk zeven regio’s waar momenteel in een pilot aan een dergelijk strategie gewerkt wordt. In die pilot’s werken de regio’s samen met de diverse betrokken overheden, bedrijfsleven en waterschappen om te komen tot een gezamenlijk gedragen plan voor besparing en duurzame energieopwekking in de betreffende regio. Samenwerking is van cruciaal belang in deze pilots.

Tijdens deze excursie worden de deelnemers geïnformeerd over de stand van zaken van de pilot Regionale Energiestrategie Midden-Holland én de pilot in Friesland.

Vervolgens is er een rondleiding op Ekodorp. Dit bedrijf heeft grote ambities op het gebied van energie en duurzaamheid.