De colleges van de regionale overheden in Midden-Holland hebben in maart 2016 vastgelegd dat regionale opschaling en versnelling noodzakelijk zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Daarom hebben zij besloten de regio Midden-Holland als pilot deel te laten nemen in het landsbrede programma ‚ÄúRegionale energiestrategie√ęn`. Het doel voor regio Midden Holland is energie- en klimaatneutraal te zijn in 2050 en bijna fossiele energievrij.

De regiogemeenten hebben in 2017 besloten om in kaart te brengen met welke technieken de gebouwde omgeving in 2050 verwarmd kan worden en welke ingrepen in de gebouwen (bedrijfspanden en woningen) nodig zijn om dit te realiseren.

De volgende mogelijkheden/ingrepen worden nader onderzocht:

  • verwarmen met elektriciteit, lokale restwarmte bijvoorbeeld uit bedrijfsprocessen, lage temperatuurwarmte en geothermie;
  • gebruik van een beperkte hoeveelheid groen gas;
  • elektriciteit, lokale restwarmte, lage temperatuurwarmte, geothermie en de beschikbaarheid van warmte aan uit de warmterotonde (restwarmte vanuit de Rotterdamse haven).

Ook wordt nog nagedacht over de wijze waarop bewoners betrokken worden bij dit transitietraject.