Reguliere procedure
Bij de reguliere procedure wordt de vergunning binnen acht weken opgesteld. Deze termijn kan nog met zes weken verlengd worden. Dan volgt er een besluit. Het besluit over de vergunning wordt vervolgens via huis-aan-huisbladen en/of de website van de betrokken gemeente of provincie bekend gemaakt. De Bekendmakingen van de ODMH vindt u hier.
Na de publicatie van de bekendmaking kan er gedurende zes weken bezwaar worden gemaakt. Wanneer de termijn precies ingaat en waar u het bezwaar kunt indienen is te lezen in de bekendmaking.

Uitgebreide procedure
De uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning duurt in principe maximaal zes maanden. Eventueel kan besloten worden de procedure te verlengen met zes weken. In de meeste gevallen wordt aan de hand van de vergunningaanvraag binnen twaalf weken een ontwerpbesluit opgesteld. De termijn tot het ontwerpbesluit wordt opgeschort indien er aanvullende informatie noodzakelijk is.
Dit besluit wordt vervolgens via huis-aan-huisbladen en/of de website van de betrokken gemeente of provincie bekend gemaakt. De Bekendmakingen van de ODMH vindt u hier. Na de publicatie van de bekendmaking kan er gedurende zes weken bezwaar worden gemaakt. Wanneer de termijn precies ingaat en waar u het bezwaar kunt indienen is te lezen in de bekendmaking.

Nog vragen?
Neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker Milieuvergunningen.