Na de controle worden de bevindingen met u doorgesproken en weet u of of uw bedrijf voldoet aan de milieuvoorschriften. Daarover ontvangt u binnen drie weken na de controle een brief. Als er tekortkomingen zijn geconstateerd, geven wij duidelijk aan welke maatregelen u moet nemen op de tekortkomingen op te heffen. Ook geven wij aan binnen welke termijn de tekortkomingen moeten zijn verholpen.

Wat gebeurt er als er tekortkomingen zijn geconstateerd?
Zodra u op de hoogte bent van de tekortkomingen van uw bedrijf, bent u verplicht voor het verstrijken van de afgesproken termijn actie te ondernemen. Als niet duidelijk is welke maatregelen u moet nemen, dan kunt u altijd contact opnemen met de toezichthouder die de controle heeft uitgevoerd.

Hercontrole
Na afloop van de afgesproken termijn komen wij nogmaals controleren. Als wij tijdens de hercontrole vaststellen dat de tekortkomingen zijn opgeheven, dan ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging.
Zijn de tekortkomingen tijdens de hercontrole niet opgeheven, dan worden bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd om de overtredingen te beeindigen. Bestuursrechtelijke maatregelen kunnen bestaan uit het opleggen van een dwangsom of het ongedaan maken van de overtreding, op kosten van het bedrijf.

Nog vragen?
Neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker van de afdeling Bedrijven.