Hoe wordt de controle uitgevoerd?
Wij komen in principe onaangekondigd. De controle bestaat uit een administratief gedeelte en uit een inspectieronde door het bedrijf. Daarbij kijken wij of de vereiste keuringen en inspecties zijn uitgevoerd. Van die keuringen en inspecties moeten schriftelijke bewijsstukken worden overlegd. Tijdens de inspectieronde wordt nagegaan of de regels op milieugebied zijn nageleefd en de vereiste voorzieningen aanwezig zijn.
Na afloop van de inspectieronde worden de bevindingen van de controle samengevat en doorgesproken. Gewoonlijk geven wij een bepaalde termijn om de tekortkomingen op te heffen. In een enkel geval moeten de tekortkomingen onmiddelijk worden verholpen.

Hoe vaak controleert de ODMH een bedrijf?
Niet elk bedrijf wordt even vaak gecontroleerd. Bedrijven met een hoog milieurisico worden vaker gecontroleerd dan bedrijven met een laag milieurisico.
Voor ieder bedrijf afzonderlijk is bepaald welke voorzieningen en installaties aanwezig zijn en wat de (potentiele) milieubelasting van het bedrijf is. Aan de hand daarvan wordt de milieucategorie bepaald. Bedrijven met een hoog milieurisico vallen in een hogere categorie dan bedrijven met een laag milieurisico. Dus hoe hoger de milieucategorie, des te vaker het bedrijf wordt gecontroleerd. Onderstaande categorie indeling is een andere dan die een gemeente hanteert in het bestemmingsplan.

Categorie

Controlefrequentie

5 Eénmaal per jaar of vaker
4 Eénmaal per jaar
3 Eénmaal per twee jaar
2 Eénmaal per vijf jaar
1 Projectmatig


Nog vragen?

Heeft u nog vragen over bijvoorbeeld in welke milieucategorie uw bedrijf valt of over de milieuvoorschriften die op uw bedrijf van toepassing zijn? Neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker van de afdeling Bedrijven.