Als u assimilatiebelichting gebruikt, dient u een lichtscherminstallatie te installeren. Immers, het Activiteitenbesluit stelt eisen aan assimilatiebelichting. In sommige gevallen kan op uw verzoek de omgevingsdienst in de nanacht een aangepast percentage van lichtafscherming vaststellen. Deze afscherming is alleen mogelijk bij rozenkwekers.

Aanwezigheid lichtscherminstallatie
In kassen is het verplicht aan de bovenkant een lichtscherminstallatie te hebben waarmee ten minste 98% van de lichtuitstraling kán worden teruggebracht. Voor een lichtscherminstallatie, dat is aangebracht vóór 1 januari 2014, geldt tot 1 januari 2017 dat de lichtuitstraling ten minste 95% is teruggebracht. Een lichtscherminstallatie kan bestaan uit één schermdoek, maar kan ook verschillende onderdelen of meerdere schermdoeken bevatten.

Afscherming zijgevel
De gevels van een kas moeten vanaf zonsondergang tot zonsopgang zo zijn afgeschermd dat de lichtuitstraling op 10 meter afstand ten minste 95% is verminderd. Ook mogen de lampen niet te zien zijn buiten de inrichting.

Donkerte periode
Om de negatieve effecten te beperken voor de omgeving zijn in het Activiteitenbesluit regels opgenomen die de hinder beperken. Eén van die regels gaat over de donkerte periode. Deze perioden zijn de uren waarin het niet is toegestaan om licht uit te stralen. Hieronder vindt u de perioden en de uren:

  • 1 september tot 1 november – half uur na zonsondergang tot 02.00 uur.
  • 1 november tot 1 mei – 18.00 tot 00.00 uur.
  • 1 april tot 1 mei – half uur na zonsondergang tot 02.00 uur.

De tijden van de donkerte periode zijn van toepassing op alle glastuinbouwbedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen. Er dient tijdens de toepassing van assimilatiebelichting een lichtreductie van ten minste 98% gerealiseerd te worden.

Nanacht

  • 1 september tot 1 november – 02.00 uur tot zonsopgang
  • 1 november tot 1 april – 00.00 uur tot zonsopgang
  • 1 april tot 1 mei – 02.00 uur tot zonsopgang

Voor de tijden van de nanacht zijn er drie opties:

  • In de periode van de nanacht dient een lichtreductie van ten minste 74% gerealiseerd te worden bij bedrijven met een lichtinstallatie tot 15.000 lux.
  • In de periode van de nanacht dient een lichtreductie van ten minste 98% gerealiseerd te worden bij bedrijven met een lichtinstallatie sterker dan 15.000 lux.
  • Voor glastuinbouwbedrijven met een maatwerkvoorschrift gelden de normen zoals opgenomen in de beschikking.

Nog vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar de medewerker Agrarische Bedrijven.