Bij sommige evenementen, zoals bijvoorbeeld een kermis of het optreden van een band, kan veel geluid worden gemaakt. Dit is dan onvermijdelijk, omdat anders de activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd. Op verzoek van de gemeenten heeft de omgevingsdienst Midden-Holland deze activiteiten geluidsvoorschriften opgesteld. Deze geluidsvoorschriften worden in een vergunning of ontheffing APV opgenomen. Wilt u een evenementenvergunning inzien, neem dan contact op met de betreffende gemeente.

De ODMH controleert de naleving van deze voorschriften op verzoek van de gemeente.