foto bij Externe VeiligheidDe Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
Dit doen wij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een gedeelte ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Eén van die taken is het adviseren van gemeenten en provincie op het gebied van externe veiligheid (EV).
Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Ook de risico’s die luchthavens geven vallen hieronder (in de aanvlieg- en landingsroutes het neerstorten van vliegtuigen bij Rotterdam/The Hague Airport).

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Dit zijn bijvoorbeeld benzine, diesel vuurwerk of LPG. Het vervoer van die stoffen kan over de weg, het water, het spoor of door buisleidingen gaan. Ook propaantanks evenals LPG tankstations kunnen gevaar opleveren voor de directe omgeving.

Een bedrijf dat grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaat en/of gebruikt valt mogelijk onder speciale EV-regelgeving. Als u, als ondernemer, niet zeker bent welke regels voor uw bedrijf gelden, kunt u contact opnemen met de ODMH, telefoon 088 54 50 000 en vragen naar de afdeling Bedrijven.

Risicoregister
Het risicoregister is een landelijk register dat informatie over risico’s met gevaarlijke stoffen vastlegt. In dit register staan alle bedrijven die giftige, brandbare, explosieve en nucleaire stoffen verwerken of opslaan. Ook staan vermeld de transportroutes en de  buisleidingen voor deze stoffen.

Risicokaart
Gemeenten zijn verplicht om risico’s op gevaarlijke stoffen te inventariseren.
Deze informatie vindt u op de Risicokaart. Hier ziet u of er in de omgeving van uw bedrijf een risico’s zijn, bijvoorbeeld risicovolle transportroutes, buisleidingen of bedrijven. Klik hier voor de Risicokaart. Deze kaart is ook te gebruiken door burgers.

Nog vragen?
Neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000 en vraag naar de medewerker Externe Veiligheid.
Wilt u meer informatie over relevante  wet- en regelgeving, klik dan hier.