In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Deze richtlijn moet de in 2007 afgesproken Europese doelstelling van 20% lager Europees energieverbruik in 2020 helpen realiseren. De EED bevat wet- en regelgeving voor zowel lidstaten als bedrijven. Een daarvan betreft de verplichting voor grote ondernemingen om een energie-audit uit te voeren.

Een manier om het energieverbruik van bedrijven te verlagen is in eerste instantie door  inzichtelijk te maken hoe het energieverbruik eruit ziet. Waar wordt veel energie verbruikt, welke energiebesparende maatregelen zijn al doorgevoerd binnen het bedrijf (monitoring, bedrijfsschil, faciliteiten, gebruik, procesniveau etc.) en welke energie- besparende maatregelen zouden er nog doorgevoerd kunnen worden en hoe.

Wel/geen energie-audit
Heeft u een “grote” onderneming met meer dan 250 FTE? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit mogelijk op u van toepassing. Wilt u weten of uw onderneming wel/niet audit plichtig is kijk dan op wetchecker energiebesparing.

Wat is een grote onderneming
Met een grote onderneming wordt bedoeld een bedrijf of organisatie die kan bestaan uit meerdere (landelijke) vestigingen met gezamenlijk meer dan 250 FTE of een (gezamenlijke) jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen).

Wat is een energie-audit
Bij een energie-audit wordt vierjaarlijks onderzoek gedaan met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van uw bedrijf/onderneming. De uitkomst van de audit is een gedetailleerd overzicht van het energieverbruik en de energetische mogelijkheden van uw bedrijf. Na de audit weet u dus hoeveel energie uw installaties verbruiken en kunt u bepalen welke besparingen u wilt doorvoeren.

Overige relevante informatie: