2016-06-22 Bijeenkomst ondertekenening energietransitie regio Midden-Holland (116)Al vele jaren werken gemeenten in de regio Parkstad Limburg samen met hun partners aan een hoge kwaliteit van de leefomgeving. Energie is van oudsher daarbinnen een belangrijk thema: het landschap is in belangrijke mate gevormd door de kolenwinning. Parkstad Limburg wil in 2040 energieneutraal zijn. Hiervoor is een realistische aanpak nodig waar alle stakeholders bij betrokken moeten worden. In 2014 heeft de regio een Ambitiedocument vastgesteld en richting gegeven aan de aanpak richting Energieneutrale regio.

In 2015 is per gemeente concreet in beeld gebracht welke potentie er is op het gebied van energiebesparing en duurzame energie opwekking en wat de ruimtelijke effecten hiervan zijn. Op die manier bieden deze documenten handvatten om de ambities in praktijk te brengen.

In deze workshop vertelt de regio hoe zij dit proces heeft aangepakt en wat zij tot nu toe hebben bereikt. Er wordt antwoorden gegeven op vragen als: welke valkuilen kom je onderweg tegen en hoe ontwijk je ze? Hoe zorg je voor solide samenwerking? U krijgt motoren en succesfactoren die nuttig zijn voor een succesvol traject in de regio Midden-Holland.

De workshop werd gegeven door Volmar Delheij van Parkstad Limburg en hij werd vergezeld door Ton Ancion, wethouder gemeente Landgraaf en lid van de Bestuurscommissie Ruimte en Duurzaamheid.

De presentatie:
Parkstad Limburg – van Ambitie naar Realisatie