‘Omgevingsvergunning’ is de verzamelnaam voor een aantal vergunningen op het gebied van wonen, ruimte en milieu. De volgende aspecten vallen onder de omgevingsvergunning:

 • Bouwvergunning
 • Ontheffing bestemmingsplan
 • Kapvergunning
 • Sloopvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Opslaan roerende zaken (bouwcontainers)
 • Aanlegvergunning
 • Gebruiksvergunning (brandveilig gebruiken van een pand)
 • Milieuvergunning
 • Garage- en inritvergunning
 • Plaatsen schotelantenne

Waarom de omgevingsvergunning?
Vroeger moest u, voor het bouwen van een woning bijvoorbeeld, de verschillende vergunningen daarvoor apart aanvragen. Als u bijvoorbeeld een kapvergunning, een sloopvergunning en een bouwvergunning nodig had, moest u die alle drie apart aanvragen. Dat hoeft nu niet meer.

Omgevingsloket
Alle omgevingsvergunningen kunt u nu in één keer aanvragen via het Omgevingsloket.
Op deze site kunt u ook de vergunningcheck invullen  om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt op Omgevingsloket online ook volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is. De regels rond de omgevingsvergunning zijn vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).