In de regio Midden-Holland heeft de gemeente Gouda een zogenaamde gemeentelijke subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten. De overige gemeenten in de regio waarvoor de ODMH ook de bouw- en woningtoezichttaken uitvoert, hebben een dergelijke verordening niet. De informatie op deze pagina geldt dus alleen voor inwoners/ondernemers in de gemeente Gouda.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten in de gemeente Gouda kunnen op grond van de “Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing Gouda” subsidie aanvragen voor het restaureren van gemeentelijke monumenten. De regeling is bedoeld voor herstel en  behoud van monumentale onderdelen, waarbij ook voor het opheffen van bouwtechnische gebreken aan het casco en indien nodig bouwhistorisch onderzoek kunnen worden gesubsidieerd.

Looptijd subsidieregeling
Deze regeling loopt binnenkort ten einde. Aanvragen worden nog slechts behandeld op basis van “wie het eerst komt, het eerst maalt” en uiteraard voor zover het beschikbare budget niet is uitgeput.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Omgevingsdienst Midden-Holland
Thorbeckelaan 5
2805 CA  Gouda
Telefoon: 088-5450000

Benodigde formulieren