bouwplaats kleinDe Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
Dit doen wij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een gedeelte ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Eén van die taken is het toezicht houden op bouwactiviteiten. Tijdens het bouwen controleren wij of er volgens de vergunning gebouwd wordt en of de kwaliteit van het bouwen voldoende is. Ook houden we  toezicht  op de kwaliteit van bestaande bebouwing.
Daarnaast adviseren wij gemeenten over het gebruik en saneren van asbest. We houden toezicht op asbestgebruik in gebouwen en bij de verwijdering van asbest, zodat er geen risico’s voor de omgeving ontstaan.