De ODMH beheert veel (bodem)informatie over de leefomgeving. Deze informatie willen wij zoveel mogelijk digitaal ontsluiten via een kaart .

Hieronder vindt u een overzicht van onze digitale kaarten. Voor ieder onderwerp is er een zogenaamde atlas met bijbehorende kaarten. Per atlas wordt uitleg gegeven over welke informatie erop te vinden is. Klik op de foto of de link om de betreffende Atlas te openen.

BodeminformatieBodeminformatie
In deze atlas zijn de bodemonderzoeken en-saneringen opgenomen. Ook zijn de locaties opgenomen waar er mogelijk een bodemverontreiniging is, de zogenaamde verdachte locaties.

Meer informatie

 

 

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart
Op de Bodemkwaliteitskaart kunt u van een wijk/gebied de gemiddelde bodemkwaliteit bekijken. U kunt zo de mogelijkheden voor hergebruik van grond bepalen.

Atlas Bodemkwaliteit

Meer informatie

 

 

Slootdempingen KrimpenerwaardSlootdempingen Krimpenerwaard
In de gemeente Krimpenerwaard zijn in het verleden veel sloten gedempt met afval. Inmiddels zijn veel dempingen afgedekt met schone grond. In deze atlas kunt u de dempingen en hun status bekijken.

Atlas Slootdempingen

Meer informatie

 

 

Archeologie
In deze Atlas zijn de archeologische waarden- en beleidskaarten van onze regiogemeenten opgenomen. Ook zijn alle bij de ODMH bekende archeologische onderzoeken te zien. U vindt informatie over de archeologische waarde van een gebied, of onderzoek is uitgevoerd en een advies is gegeven door de ODMH.

Meer informatie

 

Voor informatie over de archeologie in Gouda kunt u terecht bij de heer M. Groenendijk, de stadsarcheoloog van Gouda. Voor vragen over archeologie in de overige regiogemeenten kunt u terecht bij het team Bodem & Archeologie van de ODMH.