afbeelding jongetje en pc.pngDe Omgevingsdienst Midden-Holland heeft in 2014 tot en met 2016 in opdracht van de gemeente Waddinxveen het project ‘Groen doet Goed’ geleid. Het doel van ‘Groen doet Goed’ is kinderen in de grote steden meer vertrouwd te maken met de natuur binnen en buiten de stad.

Kinderen spelen steeds minder buiten. Door buiten te spelen bewegen kinderen meer en wordt hun creativiteit gestimuleerd. Hierdoor krijgen zij meer gevoel voor en besef van natuur. Dat is een belangrijke basis voor hun houding naar het belang van natuur als zij in hun volwassen leeftijd zijn.

In Zuid-Holland werken de provincie, gemeenten en natuurpartijen samen om kinderen uit te dagen hun spelcomputer te laten staan en hun ouders en grootouders mee naar buiten te nemen.

Groen doet Goed in Waddinxveen
De gemeente Waddinxveen vindt het belangrijk dat kinderen in de natuur spelen. Daarom heeft de ODMH in 2016 de opdracht gekregen het project Groen doet Goed in Waddinxveen te leiden.

Er is een avontuurlijke speelroute met speeltuinen ontwikkeld die langs de hele Putterringvaart loopt. Het is een route van 1,8 kilometer die eindigt in het Gouwebos, langs deze route staan speelplekken.
Ook is er een grote speeltuin ontstaan voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Buitenspeelactiviteiten
Kinderen konden deelnemen aan allerlei buitenactiviteiten en daarbij stempels verzamelen. Bij drie stempels was er een cadeautje dat kon worden opgehaald op het gemeentehuis. Ander activiteiten die hebben plaatsgevonden: fotografie in het Gouwebos, de Modderloop, een natuurwandeling in het Gouwebos en een natuurdag in het Bentwoud.
Ook konden de kinderen deelnemen aan leuke activiteiten zoals, een bodemles, de tentweek en een woensdagmiddagactiviteit bij de scouting. Daarnaast kon er gestempeld worden als er met de klas meegedaan wordt met een les van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie de Zwanebloem.

In 2016 is er niet gewerkt met een stempelkaart, maar is er door de Waddinxveense buitenschoolse opvang en de scouting maandelijks een leuke activiteit georganiseerd.

Foto’s activiteiten
Kijk hier voor de foto’s van de activiteiten. Meer informatie over alle speelactiviteiten en de speelroute is te vinden op www.waddinxveen.nl/groendoetgoed.