Propaantank bij woning_zoals het hoortHeeft u een propaantank of wilt u die plaatsen? Dan bent u verplicht dit te  melden bij de ODMH, afdeling Bedrijven.
Ook moet  u voldoen aan de milieuvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen, klik dan op Factsheet Propaantanks voor meer informatie of bel naar 088 54 50 000.
U kunt vragen naar de medewerker Milieuverguninngen.