De ODMH publiceert de handhavingsbeschikkingen die zijn opgelegd aan de bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland vallen.
Let op: de handhavingsbeschikkingen van de BRZO en de Rie-4 bedrijven vallen hier niet onder! Meer informatie over deze beschikkingen vindt u hier.

De ODMH inspecteert de bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan handhaaft de ODMH en legt een handhavingsbeschikking op, zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang.
Meer achtergrondinformatie over een handhavingsbeschikking  vindt u hier.