IMG_0005

Hoe wordt de controle uitgevoerd?
Wij komen in principe onaangekondigd. De controle bestaat uit een administratief gedeelte en een inspectieronde door het bedrijf. Wij kijken of de vereiste keuringen en inspecties zijn uitgevoerd.
Van die keuringen en inspecties moeten schriftelijke bewijsstukken kunnen worden overgelegd. Tijdens de inspectieronde kijken wij of de gedragsregels op milieugebied worden nageleefd en de vereiste voorzieningen aanwezig zijn.
Na afloop van de inspectieronde worden de bevindingen van de controle samengevat en doorgesproken. Gewoonlijk geeft de ODMH een termijn om de tekortkomingen op te heffen. In een enkel geval moeten de tekortkomingen onmiddellijk worden verholpen.

Na het verstrijken van de termijn wordt een hercontrole uitgevoerd. Zijn de tekortkomingen tijdens de hercontrole niet opgeheven, dan worden bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd om de overtredingen te beëindigen. Bestuursrechtelijke maatregelen kunnen bestaan uit het opleggen van een dwangsom of het ongedaan maken van de overtreding, op kosten van het bedrijf.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de wijze waarop wij controleren neem dan contact op met ons, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker afdeling Bedrijven.