Sinds 1 januari 2016 heeft de provincie Zuid-Holland de milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving bij Brzo- en RIE4 bedrijven in ons werkgebied gemandateerd neergelegd bij de DCMR.

Brzo bedrijven in Midden-Holland
Voor deze bedrijven zijn speciale richtlijnen gegeven in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). In Nederland zijn er ongeveer 415 van deze bedrijven. De regio Midden-Holland telt vier Brzo bedrijven en één Rie4 bedrijf.
Deze bedrijven bevinden zich in de volgende gemeente(n):

BRZO

 • Alphen aan den Rijn
  – Biesterfeld Nederland B.V.
  – DGV Olie B.V.
  – Schouten Olie B.V.
 • Krimpenerwaard
  – Jac.Dekker Beheer B.V.

RIE4

 • Gouda
  – Croda Nederland B.V.

Nog vragen?
Heeft u vragen over de vergunningverlening, de toezicht en handhaving bij deze bedrijven neem dan contact op met de DCMR, 010 246 80 00, mail: info@dcmr.nl, of kijk op DCMR.nl.