niet roken.jpg kleinDe Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
Dit doen wij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Wat houdt milieutoezicht bij bedrijven in?
Dit houdt in dat wij de bedrijven in onze regio controleren op de naleving van de milieuregels op grond van de Wet milieubeheer.
Incidenteel controleren wij ook branche- of themagericht. Daarbij kunt u denken aan geluidsmetingen die gericht zijn op geluidsoverlast bij horecabedrijven.

Frequentie van controle
Niet elk bedrijf wordt even vaak gecontroleerd. Bedrijven die activiteiten verrichten met een hoog milieurisico controleren wij vaker dan bedrijven met een laag milieurisico.

De bedrijven zijn gecategoriseerd in milieucategorien (categorie 1 tot en met 5). Hoe hoger het milieurisico des te vaker verrichten wij controles en des te hoger de indeling in de categorie.
Bijvoorbeeld: bedrijven die een zeer hoog milieurisco hebben, categorie 5, bezoeken wij éénmaal per jaar of vaker. Bedrijf met een laag milieurisico, categorie 1, bezoeken wij projectmatig.