Spoedeisende klacht?
Heeft u een spoedeisende klacht, zoals een acuut onveilige situatie met gevaarlijke stoffen, een asbestbrand of bodemverontreiniging bel dan direct 0888 – 333 555 (Milieuklachtenlijn).
Dit nummer is 24 uur per dag en dagelijks bereikbaar (ook in het weekend). Als er een onmiddellijk levensbedreigende situatie is, bel dan eerst het alarmnummer 112.

Welke meldingen behandelt de omgevingsdienst?
Wij behandelen alleen meldingen die het gevolg zijn van overlast van bedrijven en instellingen in de regio Midden-Holland. De volgende klachten nemen wij in behandeling:

 • geluidsoverlast van bedrijven;
 • stofhinder van overslagbedrijven voor bulkgoederen;
 • lichthinder van de kunstlichtinstallatie van een sportveld;
 • geurhinder van opgeslagen afval van een restaurant;
 • een ongeluk waarbij een bodembedreigende stof in het riool is geraakt;
 • een onveilige opslag van een gevaarlijke stof in een bedrijfspand.

Voor welke onderwerpen kan ik niet bij de ODMH terecht en bij wie dan wel?

 • overlast van hondenpoep, zwerfvuil en onjuist aangeboden huishoudelijk afval (bij uw gemeente, de milieupolitie en/of reinigingsdienst);
 • burengerucht (bij de politie);
 • verkeersoverlast
  – gemeentelijke weg: de betreffende gemeente;
  – provinciale weg: de provincie Zuid-Holland;
  – een rijksweg: Rijkswaterstaat;
  – het spoor: Prorail.
 • geurhinder van het uitrijden van mest (bij de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit);
 • verontreiniging van het oppervlaktewater (bij het betreffende waterschap of Rijkswaterstaat);
 • klachten over onderhoud van het openbaar groen (bij uw gemeente);
 • legen van vuilcontainer van particulieren(bij uw gemeente);
 • ongedierte (bij de gemeente en/of reinigingsdienst);
 • voor geluidsoverlast veroorzaakt door vliegtuigen kunt u terecht bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) of bij DCMR voor Rotterdam/The Hague Airport

Meer informatie over milieuoverlast van bedrijven en milieu-incidenten kunt u vinden in deze folder.

Melden milieuklacht
Heeft u een milieuklacht waarvan u melding wilt doen, dan dient u gebruik te maken van dit meldingsformulier. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van uw klacht.

Nog vragen?
Als het voor u onduidelijk is welke instantie de melding in behandeling neemt, kunt u contact opnemen met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker afdeling Bedrijven.