De glastuinbouwsector gebruikt onder andere kunstlicht om de kwaliteit van hun producten te verbeteren en de productie te verhogen.

Om negatieve effecten voor de omgeving te beperken zijn er in het Activiteitenbesluit regels opgenomen die de hinder beperken. Zo is het voor glastuinbouwbedrijven niet toegestaan licht uit te stralen in de donkerte periode.

Wanneer is de donkerteperiode?

  • 1 september tot 1 november – half uur na zonsopgang tot 02.00 uur
  • 1 november tot 1 april – 18.00 tot 00.00 uur
  • 1 april tot 1 mei – half uur na zonsondergang tot 02.00 uur

Ondervindt u buiten deze perioden last van lichthinder, meld dit dan hier.

Meer informatie
Neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker afdeling Bedrijven.