Koeien de Twee HoevenDe Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
Dit doen wij  door milieutaken in de gehele regio en bouw- woningtoezichttaken in een gedeelte ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

In de agrarische sector, zowel landbouw, veelteelt en (glas)tuinbouw, houden wij toezicht op het naleven van de milieuvoorschriften die gelden in deze sectoren.
In het kader van ‘Vernieuwing Toezicht regio Gouda’ werken onze inspecteurs samen met de waterkwaliteitsbeheerders en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij de veeteelt- en glastuinbouwbedrijven.
Er wordt dan ook toezicht gehouden op:

  • dierenwelzijn;
  • lozen van afvalwater;
  • gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen neem dan contact op met de ODMH, telefoon: 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker afdeling Bedrijven.