De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Wat zijn milieutaken?
Het uitvoeren van milieutaken houdt het volgende in: vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, en ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. Tevens behandelt de ODMH de vergunningaanvragen voor slootdempingen voor de hele provincie Zuid-Holland.