Hoewel de regio Midden-Holland voldoet aan de huidige luchtkwaliteitsgrenswaarden blijven we maatregelen nemen. De reden hiervoor is dat ook onder de grenswaarden gezondheidseffecten kunnen optreden.
Het Regionaal Actieprogramma Luchtkwaliteit Midden-Holland heeft een looptijd van 2008 tot 2015 en omvat algemene maatregelen, voornamelijk gericht op vermindering van de luchtvervuiling door het verkeer.

De maatregelen zijn onderverdeeld in:

  • Maatregelen gericht op vermindering van het aantal auto’s, gebruik van verschillende modaliteiten en gedragsverandering. Een voorbeeld hiervan is: de financiele ondersteuning op het gebied van goederenvervoer aan de stichting “Binnenstadservice Gouda“.  Op het gebied van personenvervoer is de fietsinfrastructuur verbeterd. Het project ‘iBike en jij’ stimuleert het fietsgebruik in de regio Midden-Holland.
  • Maatregelen gericht op brandstofbesparing. Bij het project “Het Nieuwe Rijden” zijn circa 300 medewerkers van bedrijven en gemeenten getraind om zuiniger te rijden. Bij het project “Transportmanagement voor bedrijven“ zijn grote bedrijven uit de regio gescand en op maat geadviseerd over het beperken van transportbewegingen/brandstofverbruik. In 2013 heeft dit project een vervolg gekregen, klik hier voor meer informatie daarover.
  • Maatregelen gericht op het introduceren van nieuwe brandstoffen en voertuigtechnieken: bijvoorbeeld het promoten van rijden op aardgas (de brandstof met de laagste fijnstofemissie), het aanbieden van wagenparkscans voor bedrijven om de overstap naar aardgasautoparken te stimuleren en de aanleg van walstroom (elektriciteitsaansluitingen op de wal die stroom voor schepen leveren) langs regionale wateren in Schoonhoven, Gouda en Reeuwijk. Eind 2012 zijn binnen het bestemmingplan voor het bedrijventerrein Broekvelden in Bodegraven-Reeuwijk locaties aangewezen waar een LNG-tankstation geplaatst kan worden.

Nog vragen?
Neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker Lucht, Geluid en Externe Veiligheid.