Jaarlijks wordt de luchtkwaliteit in Nederland en het effect van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit gemonitord (www.nsl-monitoring.nl). Naast de luchtkwaliteit langs drukke wegen wordt ook het verloop van de uitvoering van de aangemelde NSL verbetermaatregelen en bouwprojecten bijgehouden.
De ODMH levert de NSL de informatie voor de monitoring van de regio Midden-Holland. Om meer duidelijkheid  te geven over de grondslag van de luchtberekeningen stelt de ODMH  het  verantwoordingdocument 2017 beschikbaar. Dit document geeft meer uitleg over de verkeersgegevens, die gebruikt worden voor de luchtberekeningen.