De meest gevaarlijke stoffen in de lucht die gezondheidseffecten veroorzaken (of een indicator daarvoor zijn) zijn fijnstof, stikstofdioxide en ozon. Sinds 2011 moet aan de grenswaarden voor fijnstof worden voldaan.
Vanaf 2015 geldt een strengere grenswaarde voor stikstofdioxide en komt er een nieuwe grenswaarde bij, namelijk voor kleinere fijnstofdeeltjes (PM 2,5). De grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof PM10 zijn 40 µg/m3 en voor fijnstof PM2,5 respectievelijk 25 µg/m3. 
De regio Midden-Holland voldoet aan de wettelijke luchtkwaliteitsgrenswaarden voor deze stoffen.

Wilt u meer weten over de luchtkwaliteit in uw omgeving kijk dan op Monitoring NSL en zoek op uw woonplaats.

Meer informatie over luchtkwaliteit

Nog vragen?
Neem contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000 en vraag naar een medewerker van het team Lucht, Geluid en Externe Veiligheid.