De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
Dit doen we door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een gedeelte ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Eén van die taken is het adviseren van de regiogemeenten en provincie over een goede luchtkwaliteit.

Luchtkwaliteit en gezondheid
Luchtkwaliteit is één van de belangrijkste milieufactoren die invloed hebben op de gezondheid.
Van de omgevingsfactoren is fijn stof in de lucht een grote risicofactor. De schadelijke effecten hiervan zijn groter dan die van infectieziekten of verkeersongevallen.
De gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid staan op de derde plaats na roken en de combinatie van slecht eten en weinig beweging.

Meer informatie over de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging vindt u hier.