Weg- en railverkeer is een belangrijke bron van omgevingslawaai in Nederland. Daarom gelden er geluidsnormen voor verkeerslawaai. Wie last heeft van geluidsoverlast van een weg, kan dat aangeven bij de beheerder van die weg. Neem bij overlast dus contact op met de wegbeheerder. Ook een spoorweg moet aan het maximale geluidsniveau (blijven) voldoen. Lukt dat niet, dan moet de beheerder maatregelen nemen.

Wie zijn de wegbeheerders?

  • Voor de rijkswegen (snelwegen en enkele N-wegen) dient u contact op te nemen met Rijkswaterstaat;
  • Voor de provinciale wegen (N-wegen) dient u contact op te nemen met de provincie Zuid-Holland ;
  • Voor de spoorweg kunt u contact opnemen met Prorail.
  • Voor de gemeentelijke wegen kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente.

Sanering verkeerslawaai
Het beleid van de overheid is er op gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidshindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Het gaat dan om situaties bij woningen die gebouwd zijn voordat de Wet geluidshinder van kracht werd (1986). Het aanpakken van deze geluidshindersituaties is de ‘sanering verkeerslawaai’. Op verzoek van de gemeenten benadert de omgevingsdienst eigenaren en bewoners van woningen met een hoge geluidsbelasting op de gevel ten gevolge van verkeerslawaai. Als u wilt weten of uw woning in aanmerking komt voor geluidsisolatie, neem dan contact op met uw gemeente of met de ODMH. Meer informatie hierover vindt u ook op www.bureausaneringverkeerslawaai.nl.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000.