Laagfrequent geluid, geluid met frequenties lager dan 100 Hz, komt steeds vaker voor. De ODMH onderzoekt samen met de GGD Hollands Midden de klachten over laagfrequent geluid en de mogelijke oplossingen hiervoor. Heeft u een klacht over laagfrequent geluid, dan kunt u dit hier melden.

Wilt u meer weten over laagfrequent geluid, kijk dan op www.laagfrequentgeluid.nl.

Meer informatie?
Neem contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000.