• Evenementen

Evenementen horen bij een gemeente. Ze maken de gemeente levendig en aantrekkelijk om in te wonen. Een evenement kan soms ook een bron van ergernis zijn, daarom heeft de gemeente spelregels voor evenementen vastgesteld. Deze spelregels staan in de evenementenvergunning. Een evenementenvergunning stelt, onder andere, voorwaarden aan de hoeveelheid geluid die een evenement mag maken en hoe lang er geluid mag worden gemaakt. Op de site van uw gemeente vindt u meer informatie over een evenementenvergunning .

  •  Festiviteiten

Bedrijven en instellingen (waaronder ook horeca) mogen een aantal keer per jaar op hun eigen terrein een feest organiseren waarbij de reguliere geluidsnormen worden overschreden. Dat heet een ‘incidentele festiviteit’. De organisator moet deze zogenaamde incidentele festiviteit wel melden bij de gemeente of bij de ODMH. Degene die het evenement/festiviteit organiseert is verantwoordelijk voor het inlichten van de omgeving hierover.

Ondervindt u geluidshinder van een festiviteit, klik dan hier.