Heeft u geluidsoverlast van uw buren? Dan adviseren wij u om dit eerst zelf bij de buren aan te geven.
Misschien weten ze niet dat ze geluidsoverlast veroorzaken. Levert een gesprek met uw buren niets op, dan kunt u de hulp van derden inroepen: de politie, een buurtbemiddelaar of een mediator (een conflictbemiddelaar).

De Handreiking Burenlawaai helpt u bij het vinden van een oplossing voor geluidsoverlast van de buren. Daarnaast kunt u voor uitgebreide informatie over de aanpak van de geluidsoverlast terecht bij de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG).