De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
Dit doen wij door milieutaken in de gehele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Eén van die taken is het adviseren van gemeenten en provincie op het gebied van geluid om, waar mogelijk, geluidsoverlast tegen te gaan.

Geluid is overal. Het kan zowel gewenst als ongewenst zijn. Wat voor de ene mens draaglijk is, vindt de ander hinderlijk.
Langdurige blootstelling aan geluidsoverlast kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
Daarom zijn in de diverse wetten de acceptabele geluidsniveaus vastgelegd.  
De geluidsspecialisten van de omgevingsdienst houden zich bezig met vraagstukken op het gebied van verkeerslawaai en industrielawaai. Zij adviseren de gemeenten over geluid bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij het verlenen van milieuvergunningen. Daarnaast voeren zij ook geluidonderzoeken uit.
Wilt u weten hoe de geluidssituatie in uw gemeente is, klik dan hier.

Meer informatie?
Heeft u specifieke vragen over de gezondheidseffecten van geluidsoverlast, neem dan contact op met de GGD Hollands-Midden, telefoon 071  51 63 311.
Heeft u last van geluid in uw omgeving neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000.
U kunt vragen naar een medewerker Geluid.